DISPOZITIE de convocare a Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat, în şedinta de lucru ordinară, pe 27.04.2023

#image_title

Primarul Municipiului Rm. Sarat, judetul Buzau,

Avand in vedere prevederile art.133, alin.(1), art.134 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare coroborat cu Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat, cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul art. 196, alin.(1), lit.b) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare

 

Urmărește-ne pe Google News