Primăria Buzău, anunț privind reluarea alimentării cu apă pe canalul “Iazul Morilor”

#image_title

Având în vedere trecerea canalului de irigații “Iazul Morilor” din domeniul public al statului și din administrarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare, în domeniul public al municipiului Buzău și al comunei Vernești, prin HG nr. 1270/14.12.2023, vă informăm că din data de 3 aprilie am reluat alimentarea cu apă pe canalul “Iazul Morilor”.

Prin prezenta, vă solicităm ca toți utilizatorii de apă să vină, începând cu data de 10 aprilie, să se înregistreze la Primăria Municipiului Buzău pentru a beneficia de apă pentru solarii sau culturile din câmp. Apa pentru irigații este gratuită cu condiția declarării suprafețelor cultivate.

Utilizatorii de apă, persoane juridice, sunt rugați să se prezinte pentru încheierea contractelor de livrare a apei pentru piscicultură și balastieră pentru anul 2024 cu procesul verbal de punere în funcțiune a debitmetrului și a verificării metrologice.

Vă informăm, că din data de 3 aprilie, Poliția Locală supraveghează Iazul Morilor de la Vernești până la vărsarea în râul Buzău, iar cei care vor mai arunca deșeuri de orice natură pe cursul apei, vor suporta amenzi conform legii.

Orice relație suplimentară se poate obține de la Servicul Agricol Sanitar Veterinar sau telefonic la dispeceratul Poliției Locale 0238955.
Cu stimă,

PRIMAR,
Constantin Toma