RER SUD organizează prima etapă de deratizare din municipiul Buzău, în perioada 19 martie – 15 aprilie 2024

#image_title

RER SUD desfășoară prima etapă de deratizare pe domeniul public din municipiul Buzău, în perioada 19 martie – 15 aprilie 2024.

Etapa de deratizare va cuprinde două treceri.

RER SUD, în baza solicitării autorității publice locale, va desfășura pe raza municipiului Buzău prima etapă de deratizare pe domeniul public în perioada 19 martie – 15 aprilie 2024.

Acțiunea de deratizare se va desfășura etapizat, în toate zonele/cartierele din municipiul Buzău și va cuprinde două treceri. În perioada 02 -15 aprilie personalul autorizat va desfășura activități de verificare a stațiilor de intoxicare în vederea completării cu substanță, acolo unde va fi cazul și vor lua măsuri de înlocuire a stațiilor de intoxicare deteriorate sau dispărute. La finalul acțiunii toate stațiile de intoxicare amplasate pe domeniul public vor fi ridicate de pe locații. 

Programul de deratizare

DATA ZONA Interval orar
19.03.2024 Parcurile: Crâng, Tineretului, Alexandru Marghiloman 09.00-13.00
20.03.2024 Cartier Crâng

Cimitirul Constantin și Elena (Șos. Nordului)

Locuri de joacă aferente cartierelor

09.00-13.00
21.03.2024 Parcurile: Hașdeu, Prefectură, Biserica Sf. Îngeri, Aleea Romaniței, Vasile Voiculescu, Ștefan Frățilă

Cartier Nicolae Titulescu

Cartier Democrației

Cartier Nicolae Bălcescu

Locuri de joacă aferente cartierelor

Policlinica Nicolae Titulescu

09.00-13.00
22.03.2024 Cartier Unirii

Cartier Independenței

Locuri de joacă aferente cartierelor

Cimitirul Dumbrava

Cimitirul Eroilor

Cimitirul Eroilor Sovietici

09.00 –13.00
25.03.2024 Cartier zona Centrală

Cartier Gării

Cartier Constituției

Locuri de joacă aferente cartierelor

09.00 – 13.00
26.03.2024 Cartier Episcopiei

Cartier Orizont

Locuri de joacă aferente cartierelor

Clădire Frăsinet (Iazul Morilor)

09.00 – 13.00
27.03.2024 Cartier Broșteni

Locuri de joacă aferente cartierului

09.00 – 13.00
28.03.2024 Cartier Dorobanți

Locuri de joacă aferente cartierului

09.00 – 13.00
29.03.2024 Cartier Alexandru Marghiloman

Cartier Horticolei

Locuri de joacă aferente cartierelor

Cimitirul Sfântul Gheorghe

09.00 – 13.00
01.04.2024 Cartier Mihai Viteazul

Cartier Poștă

Cartier Transilvaniei

Cartier Simileasca

Locuri de joacă aferente cartierelor

Spații verzi aferente cartierelor

09.00 – 13.00
02-15.04.2024 Verificare stații de intoxicare

 

Substațe și produse folosite

Pentru desfășurarea acțiunii de deratizare sunt folosite următoarele substanțe și produse: 

– Statii de intoxicare

– Prodiorat Cuburi Parafinate

Substanțele folosite sunt avizate de Ministerul Sănătății și dețin Fișă Tehnică de Securitate. Se folosesc în conformitate cu informațiile din prospectul produsului sau din Avizul Ministerului.

 

În situația în care condițiile meteo vor fi nefavorabile, lucrările se vor decala.

 

Metoda de deratizare

Măsura de combatere a rozătoarelor folosită în desfășurarea activitățiilor de deratizare pe domeniul public presupune amplasarea în spații deschise a stațiilor cu momeli toxice, denumite stații de intoxicare perimetrale. 

În ceea ce privește siguranța stațiilor de intoxicare, acestea se deschid doar cu ajutorul unei chei speciale pe care doar operatorii RER SUD S.A. le dețin, iar accesul la substanța raticidă nu se face prin simpla atingere a cutiei. Concret, modul în care stațiile de intoxicare sunt proiectate nu permite accesul la substanță decât rozătoarelor. Amplasarea stațiilor de intoxicare respectă întocmai prevederile din Caietul de Sarcini (Anexă la Contractul nr. 66088/24.04.2033) – Cap. 3, Art. 11 conform cărora “Deratizarea se execută pentru terenurile aparținând domeniului public și privat al municipiului Buzău: terenuri cu vegetație aferente trotuarelor, piețelor, locurilor de joacă, unităților de învățământ, parcurilor, zonelor verzi din cartiere, platformelor de colectare deșeuri (…)”.

Stațiile de intoxicare sunt omologate de Ministerul Sănătății și autorizate de către Direcția de Sănătate Publică Locală și nu pun în pericol celelalte animale sau oamenii tocmai datorită faptului că substanța raticidă nu este împrăștiată pe domeniul public, ci este bine depozitată în interiorul casetelor. 

 

Cadrul legal

RER SUD S.A. desfășoară pe raza municipiului Buzău acțiuni de dezinsecție, dezinfecție și deratizare în baza Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activității de dezinfecție, dezinsecție și deratizare, componentă a serviciului de salubrizare în Municipiul Buzău nr. 66088/24.04.2023, încheiat cu Municipiul Buzău.

În baza acestui contract, RER SUD S.A. acționează în calitate de Operator al serviciului de salubrizare, în sfera activităților de dezinfecție, dezinsecție și deratizare și se supune prevederilor Caietului de Sarcini și Regulamentului de organizare și funcționare, anexe la contractul mai sus menționat, precum și prevederilor legale aplicabile.

Urmărește-ne pe Google News