Ședința ordinară a CLM Buzău, din data 27 octombrie, organizată prin mijloace electronice, din cauza contextului epidemiologic

Ședinţa ordinară Consiliului Local al Municipiului Buzău, programată pentru data de 27 ocoombrie, de la ora 10, se va desfășurare prin mijloace electronice, fără prezența fizică a consilierilor locali.

Hotarârea a fost luată de primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, din cauza contextului epidemiologic actual.

ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
-PRIMAR-

DISPOZIȚIE
privind modificarea Dispoziției nr. 667/21.10.2021 privind
convocarea în şedinţă ordinară a lunii octombrie 2021
a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Primarul municipiului Buzău, judeţul Buzău:
Având în vedere:
– contextul epidemiologic actual,
– prevederile art. 133, alin. (1), art. 134, alin. (1), lit. a), alin. (5), lit. a 1 , art. 139, alin. (5), lit. c), art. 196, alin. (1), lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

DISPUNE:

Art. 1.- Se modifică art. 1, alin. 1 din Dispoziția primarului municipiului
Buzău nr. 667/21.10.2021 privind convocarea în şedinţă ordinară a lunii
octombrie 2021 a Consiliului Local al Municipiului Buzău, în sensul că modalitatea de desfășurare a ședinței de consiliu local este prin mijloace electronice, fără prezența fizică a consilierilor locali.
Art. 2.- Celelalte prevederi ale Dispoziției primarului municipiului
Buzău nr. 667/21.10.2021 privind convocarea în şedinţă ordinară a lunii
octombrie 2021 a Consiliului Local al Municipiului Buzău rămân nemodificate.
Art. 3.- Secretarul General al Municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Relaţii cu Publicul, Organizare Alegeri, Îndrumarea Cetăţenilor şi Secretariat, va asigura aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei dispoziţii.

PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,
Constantin Toma

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU,
Eduard Pistol