Anunț public emis de APM Buzău privind decizia de încadrare a unui proiect public inițiat de UAT Cătina

În conformitate cu prevederile Legii nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, în urma parcurgerii etapei de încadrare în procedurile de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată (conform Legii nr. 292/2018 pentru aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private şi a Ordinului 19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potenţiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor
naturale protejate de interes comunitar),
vă comunicăm că A.P.M. Buzău a luat decizia etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate şi a emis proiectul de decizie al etapei de încadrare a proiectului pe care l-a afişat pe site-ul APM Buzău: www.apmbz.anpm.ro