Președintele C.J. Buzău, Petre Emanoil Neagu, la conducerea unui organism important de dezvoltare regională

Președintele CJ Buzău, Petre Emanoil Neagu a fost ales
la șefia Consiliului de Dezvoltare Regională al Regiunii de Dezvoltare Sud-Est.

Agenția de Dezvoltare Regională Sud-Est se află în municipiul Brăila și coordonează proiectele de dezvoltare regională precum și absorbția fondurilor de la Uniunea Europeană.

Consiliul de Dezvoltare Regională, este un organism deliberativ, fără personalitate juridică, ce are în componență județele Constanța, Vrancea, Galați, Tulcea, Brăila și Buzău.

Organismul are ca scop coordonarea activităţilor de elaborare şi monitorizare ce decurg din politicile de dezvoltare regională.

Consiliul pentru Dezvoltare Regională este alcătuit din preşedinţii consiliilor judeţene şi din câte un reprezentant al fiecărei categorii de consilii locale municipale, orăşeneşti şi comunale din fiecare judeţ al regiunii.