Hotărâri cu caracter normativ adoptate în ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău din 28 octombrie 2022

În conformitate cu dispoziţiile art.198, alin.(1) și (2) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, în calitate de
primar al municipiului Buzău, aduc la cunoștință publică faptul că în ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău din 28 OCTOMBRIE 2022 au fost adoptate următoarele hotărâri cu caracter normativ:

– Hotărârea nr.212/28.10.2022 privind aprobarea Strategiei pentru managementul deșeurilor în Municipiul Buzău, pentru dezvoltarea și funcționarea pe termen mediu și lung a serviciului de salubrizare în perioada 2022 – 2027.

-Hotărârea nr.213/28.10.2022 pentru aprobarea documentației necesară delegării serviciului de salubrizare pentru activitatea de dezinsecție, dezinfecție și deratizare în Municipiul Buzău.

-Hotărârea nr.214/28.10.2022 privind actualizarea Strategiei locale a serviciului de alimentare cu energie termică a populației din Municipiul Buzău.

-Hotărârea nr.216/28.10.2022 privind modificarea 7 a Anexei nr. 4 – Locurile de așteptare a clienților utilizate de autovehiculele care desfășoară activitatea de transport persoane în regim de taxi, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 72/2008 privind reglementarea activității de transport public în regim de taxi sau închiriere, precum și de dispecerat taxi în municipiul Buzău.

-Hotărârea nr.218/28.10.2022 privind organizarea și funcționarea "TÂRGULUI
DE CRĂCIUN 2022”.

-Hotărârea nr.219/28.10.2022 privind aprobarea preţurilor şi tarifelor locale de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pe bază de gaze naturale și biomasă, practicate de RAM TERMO VERDE S.R.L pe raza
municipiului Buzău.

-Hotărârea nr.235/28.10.2022 privind aprobarea unui act adițional la contractul de prestări servicii de salubrizare nr.122610/2020, pentru conformarea tarifelor activităților din sfera serviciului de salubrizare, în acord cu modificările legislative din OUG 133/2022 pentru modificarea şi completarea OUG nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, precum şi a Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr.
101/2006.

Persoanele fizice și juridice interesate pot consulta hotărârile menționate mai sus pe site-ul www.primariabuzau.ro.

PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Constantin Toma

Exemplar unic
07.11.2022

Urmărește-ne pe Google News