Sedință ordinară la Consiliul Județean Buzău, joi 25 iulie

Consilierii județeni sunt convocați joi în ședința ordinară a lunii iulie pentru a supune dezbaterii și aprobării un număr de 24 de proiecte de hotărâre.

Acestea vizează rectificări de buget, înlocuirea fostului subprefect al județului Buzău Lucian Foca cu Leonard Dimian în cadrul ATOP, finanțarea taberelor unor copii din România și Republica Moldova și aprobarea unor documentații tehnico economice pentru reabilitarea unor drumuri județene.
Prin Dispoziția nr. 211 din 18 iulie 2019Consiliul Județean Buzău este convocat în ședință ordinară în data de 25 iulie 2019, ora 09:00.

PROIECTE DE HOTĂRÂRI PRIVIND:
1. Aprobarea numărului de personal, a numărului de funcții publice, a organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Buzău – formă actualizată conform Codului administrativ
2. Execuția bugetului propriu al județului Buzău pe trimestrul II 2019 pe cele două secțiuni
3. Aprobarea utilizării în anul 2019 a exercițiului anual al bugetului propriu al județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2018 – formă actualizată 1
4. Rectificarea a III -a a bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2019
5. Rectificarea I-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu Deficiențe Auditive Buzău
6. Rectificarea I-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Teatrului „George Ciprian” Buzău
7. Rectificarea I-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Bibliotecii Județene „V. Voiculescu” Buzău
8. Rectificarea I-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău
9. Aprobarea finanțării participării unor elevi buzoieni și moldoveni în tabere din Republica Moldova și România
10. Revocarea/validarea unui membru de drept al Autorității de Ordine Publică a Județului Buzău
11. Completarea anexei nr. 14y la Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr.272/2018 privind stabilirea taxelor și tarifelor de nivel județean pentru anul 2019
12. Completarea Subcapitolului 4.9 „Eficiență energetică” la Strategia de Dezvoltare Durabilă a judeţului Buzău și Planul de Acțiuni 2014-2020
13. Aprobarea modificării bugetului proiectului „Consolidare, restaurare și dotare Biblioteca V. Voiculescu” Buzău
14. Aprobarea Proiectului Tehnic de execuţie, a indicatorilor tehnico-economici şi pentru actualizarea bugetului proiectului “Restaurarea, conservarea şi modernizarea imobilului situat în municipiul Buzău, B-dul Nicolae Bălcescu nr. 40, în vederea înfiinţării Centrului Muzeal I.C. Brătianu”
15. Aprobarea modificării bugetului proiectului „Modernizare DJ 203K, km. 38+000 – 75+000, Mărăcineni – Podu Muncii, Judeţul Buzău”
16. Aprobarea modificării nivelului unor posturi din statul de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău
17. Aprobarea unor modificări în statul de funcții al Direcției Județene pentru Evidența Populației Buzău
18. Aprobarea repartizării profitului realizat în exercițiul financiar 2018 la Societatea „DOMENII PREST SERV” SRL Buzău
19. Aprobarea unor măsuri la Societatea „DOMENII PREST SERV” SRL Buzău
20. Aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari și a Planului de administrare al administratorilor la Societatea „DOMENII PREST SERV” SRL Buzău
SUPLIMENTAR
21.Aprobarea participării în anul 2019 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național
22.Aprobarea documentației tehnico-economice – faza Proiect Tehnic – și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ” Reabilitare DJ 203A, km 15+000-22+000, Batogu-Murgești-Livada, județul Buzău”
23.Aprobarea documentației tehnico-economice – faza Proiect Tehnic – și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ” Modernizare DJ 220 ,km 70+000-78+500, Buda – Valea Salciei, județul Buzău”
24.Stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate propriu al Consiliului Județean Buzău – familia ocupațională „Administrație”- forma actualizată conform Codului administrativ