Agenția pentru Protecția Meďiului a emis decizia de încadrare a,,Strategiei pentru Managementul Deșeurilor în Municipiul Buzău”

U.A.T. Municipiul Buzău, anunţă publicul interesat asupra deciziei
Agenţiei pentru Protecţia Mediului Buzău de încadrare a planului
,,Strategia pentru Managementul Deșeurilor în Municipiul Buzău, pentru Dezvoltarea și Funcţionarea pe Termen Mediu şi Lung a Serviciului de Salubrizare” cu amplasamentul în municipiul Buzău, fără evaluare de mediu şi fără evaluare adecvată, urmând a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu, titular U.A.T. Municipiul Buzău.

Motivele care au stat la baza luării acestei decizii au fost: în conformitate cu H.G. nr. 1076/2004,
art. 11 și luând în considerare criteriile pentru determinarea efectelor semnificative potențiale prevăzute în Anexa 1 a aceluiaşi act normativ, planul nu ridică probleme din punct de vedere al protecției mediului asupra factorilor de mediu și nu prezintă efecte probabile asupra zonei.

Observațiile publicului se vor primi în scris la sediul Agenției pentru Protecţia Mediului Buzău, str. Sf. Sava de la Buzău, nr. 3, în termen de 10 zile de la data publicării anunţului.

PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU
Constantin Toma

Urmărește-ne pe Google News