Proiect privind aprobarea unui PUZ în vederea amenajării unei BISERICI PENTICOSTALE, introdus în procedură de transparență decizională de Primăria Buzău

#image_title

ANUNȚ PUBLIC

Astăzi, 03.08.2023, primarul Municipiului Buzău anunță deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a următorului act cu caracter normativ:

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 158/03.08.2023 pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal ’’REABILITARE, CONSOLIDARE ȘI EXTINDERE CLĂDIRE P+M ÎN VEDEREA AMENAJĂRII UNEI BISERICI PENTICOSTALE ,,BETLEEM” BUZĂU“.

Înscrisurile aferente proiectului de act normativ sunt:

-proiectul de hotărâre, împreună cu anexa și cu înscrisurile invocate în preambulul proiectului de hotărâre;
-referatul de aprobare al primarului municipiului Buzău;
-raportul de specialitate al Arhitectului Șef.

Documentația poate fi consultată:
pe pagina de internet a instituţiei, la www.primariabuzau.ro .
proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Biroul de relaţii cu publicul al instituţiei.
Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune până la data de 14.09.2023, ora 10:00:
ca mesaj în format electronic, pe adresa de e-mail: ghiseu.unic@primariabuzau.ro;
prin poştă, pe adresa: Buzău, Piața Daciei, nr. 1, județul Buzău;
la sediul instituţiei, la Registratură, la adresa: Buzău, Piața Daciei, nr. 1, județul Buzău.
Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris.
Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0238.723.371, e-mail: petronela.jipa@primariabuzau.ro, persoană de contact: Jipa Petronela.

PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,
Constantin TOMA

Urmărește-ne pe Google News