Hotărâri cu caracter normativ adoptate în ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău din 28 septembrie 2023

În conformitate cu dispoziţiile art.198, alin. (1) și (2) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, în calitate de primar al municipiului Buzău, aduc la cunoștință publică faptul că în ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău din 28 SEPTEMBRIE 2023 au fost adoptate următoarele hotărâri cu caracter normativ:

Hotărârea nr.180/28.09.2023 pentru aprobarea Regulamentului privind repartizarea și închirierea locuințelor sociale aflate în patrimoniul Municipiului Buzău și a Regulamentului privind repartizarea și închirierea locuințelor din fondul locativ de stat aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău
Hotărârea nr.181/28.09.2023 pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal ’’Reabilitare, consolidare și extindere clădire P+M în vederea amenajării unei Biserici Penticostale ,,BETLEEM” Buzău“.

Persoanele fizice și juridice interesate pot consulta hotărârile menționate mai sus pe site-ul www.primariabuzau.ro.

PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,
Constantin Toma

Urmărește-ne pe Google News