Consiliul Județean Buzău anunță finalizarea proiectului ,,Restaurarea, conservarea și modernizarea imobilului situat în Municipiul Buzău, B-dul Nicolae Bălcescu nr.40, în vederea înfiinţării Centrului muzeal I.C. Brătianu

#image_title

Unitatea Administrativ Teritorială Județul Buzău, în calitate de Beneficiar, anunță finalizarea
proiectului ,,Restaurarea, conservarea și modernizarea imobilului situat în Municipiul Buzău, B-dul
Nicolae Bălcescu nr.40, în vederea înfiinţării Centrului muzeal I.C. Brătianu”, cod SMIS 116513, finanţat
prin Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritară 5, Prioritatea de investiţii 5.1:
Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural.

Obiectivul general al proiectului: impulsionarea dezvoltării locale prin conservarea, protejarea
şi valorificarea patrimoniului cultural şi a identității culturale, corespunzător obiectivului specific al
Priorităţii de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural
şi cultural.

Obiectivul specific al proiectului: restaurarea, conservarea şi modernizarea într-o perioadă de
76 de luni a monumentului istoric reprezentativ pentru patrimoniul cultural local ,,Fostul Spital I.C.
Brătianu”, ca centru muzeal.
Rezultatele proiectului: 1 obiectiv de patrimoniu restaurat şi minim 8.550 vizitatori ai obiectivului de patrimoniu restaurat, la sfârșitul celor 5 ani de monitorizare/operare a proiectului.

Valoarea totală a proiectului este de 20.407.536,04 lei, din care valoarea contribuţiei din FEDR este de 14.838.684,59 lei.

Impactul investiției la nivelul localității/regiunii: monumentul istoric restaurat este un reper
cultural şi identitar pentru municipiul Buzău, cu valenţe coezive şi factor de agregare a diferitelor grupuri sociale.

Implementarea proiectului contribuie la păstrarea identității valorilor culturale locale şi naţionale, stimulează dezvoltarea durabilă, coeziunea şi incluziunea socială.

Totodată, asigură accesul nemijlocit al cetăţenilor la viața culturală, la valorile de patrimoniu, ceea ce constituie o cerinţă esențială pentru integrarea în spațiul cultural european.

Perioada de implementare: 21.08.2017 – 31.12.2023.
Informaţii suplimentare despre proiect se pot obţine la: DI. LIVIU CIOLAN – Manager proiect,
telefon 0238-414112, fax 0238-725507, e-mail cjbuzau@cjbuzau.ro.
Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operational Regional 2014-2020
www.inforegio.ro| facebook.com/inforegio.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.