Anunț public privind actualizarea integrală a Planului Urbanistic General al municipiului Buzău

#image_title

 

ANUNŢ PUBLIC
ACTUALIZARE INTEGRALĂ A PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL MUN. BUZĂU
INIŢIATOR – PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU

Stimaţi cetăţeni,

Primăria Municipiului Buzău a demarat procesul de actualizare și revizuire a Planului Urbanistic General (P.U.G.).
Având în vedere:
Ordinul nr. 2701/2010 al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului „pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism”;
H.C.L. nr. 66/2011 „pentru aprobarea Regulamentului Local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism”;
H.C.L. nr. 255/2019 „privind prelungirea termenului de valabilitate a P.U.G. aprobat prin H.C.L. nr. 235/2009”;
se face cunoscută publicului documentația urbanistică aferentă etapei elaborării propunerilor, ce va fi supusă procesului de avizare, pentru noul Plan Urbanistic General.
Menționăm că varianta actuală a planului urbanistic general a analizat propunerile / observațiile transmise de cetățeni în perioada 21.05.2020 – 16.01.2023, fiind prezentată varianta revizuită.
Cu stimă,

Primarul Municipiului Buzău,
Constantin Toma

Arhitect Șef,
Arh. Raluca Elena Bobescu
Întocmit,
Ing. Cristina Stoicescu

2 ex.
22.05.2022

Urmărește-ne pe Google News