Vizită tematică adresată copiilor, la Staţia de Epurare a Apei Uzate din Pătârlagele

Compania de Apă Buzău implementează “Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din Județul Buzău, în perioada 2014 – 2020” finanțat partial din Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 (POIM) prin Contractul de Finantare nr. 301/23.12.2019, urmând ca Etapa II să fie finanțată din Programul De Dezvoltare Durabilă 2021-2027 (PDD).

Proiectul de investiții reprezintă o nouă etapă semnificativă în cadrul extinderii și modernizării infrastructurii de alimentare cu apă și colectare și evacuare ape uzate din aria de operare a Operatorului Regional Compania de Apă S.A. Buzău, continuând procesul investițional derulat prin Programele ISPA, SAMTID și POS Mediu de creare și dezvoltare a sistemelor regionale în sectorul apei.

Pe lângă misiunea noastră de furnizare a serviciilor de apă potabilă și de canalizare la standarde ridicate, urmărim și conștientizarea publicului, în special a tinerilor, în spiritul unei abordări responsabile și a preocupării față de mediu, a aspectelor legate de apă.

În acest sens, în data de 30 mai 2023, ora 11, organizăm o vizită tematică adresată copiilor, la Staţia de Epurare Apă Uzată Pătârlagele ce are ca scop conștientizarea tinerei generații în ceea ce privește rolul și importanța apei, protejarea mediului înconjurător și respectul pentru natură.

Urmărește-ne pe Google News