VIDEO Investiții de sute de milioane de euro, în rețelele de apă și canalizare din județul Buzău. Ultimul contract, semnat joi de Compania de Apă, cu o asociere condusă de Concas S.A.

Compania de Apă Buzău are în derulare, în această perioadă, cea mai mare investiţie de după Revoluție în infrastructura de apă şi apă uzată din judeţul Buzău. 300 de milioane de euro, în cea mai mare parte bani europeni, sunt investiți în modernizarea infrastructurii de apă și canalizare în municipiile Buzău și Rm. Sărat, precum și în alte 21 de comune și orașe.

Astăzi, la sediul Primăriei Buzău s-a parafat contractul de lucrări cu nr. 8 din cadrul acestui mega-proiect. Compania de Apă Buzău a semnat contractul cu asocierea Concas SA – Cornell’s Floor SRL – Hidronic SRL și Romoil 2003 SRL, pentru execuţie de rețele de alimentare cu apă în orașul Nehoiu și în comunele Vernești, Cislău, Cernătești, Merei, Viperești, Mânzălești, Lopătari și Calvini.

Contractul semnat astăzi prevede executarea de lucrări pentru extinderi şi reabilitări ale sistemelor de distribuţie a apei potabile, precum şi amenajarea de staţii de pompare noi. În ce priveşte sectorul Ape uzate, sunt programate lucrări pentru extinderi ale reţelelor de canalizare existente, precum şi implementarea de elemente tehnice noi, cum ar fi înfiinţare de reţea colectoare, amenajare de staţii de pompare a apei uzate sau montarea de conducte de refulare.

Valoarea contractului este de 112,63 milioane de lei, fără TVA. Durata de execuție este de 913 zile, iar perioada de garanție este de 36 luni.

Potrivit conducerii Companiei de apă Buzău, una dintre țintele propuse – prin derularea acestor investiții masive – este reducerea prețului apei potabile atât în municipiul Buzău, cât și în celelalte localități unde societatea asigură furnizarea apei potabile.

Prezentarea principalelor investiții ce se vor realiza in cadrul CL8

„Compania de Apă Buzău implementează „Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din Județul Buzău, în perioada 2014 – 2020” ( cod SMIS 133649) care are ca scop îmbunătățirea infrastructurii de apă și canalizare in localitățile din aria proiectului, in vederea îndeplinirii obligațiilor stabilite prin Tratatul de Aderare și Directivele Europene relevante.

Compania de Apa Buzau semneaza in data de 18.04.2024 cu Asocierea CONCAS SA – CORNELL’S FLOOR SRL – HlDRONlC SRL – ROMOIL 2003 SRL Contractul de lucrari CL8 – Rețele de alimentare cu apă în localitățile: Buda Crăciunesti, Zărneștii de Slănic, Sarata-Monteoru, Gura Sărății, Izvorul Dulce, Viperești, Tronari, Mânzălești, Lopătari, Brebu, Luncile, Calvini, Bâscenii de Sus, Bâscenii de Jos, Nehoiu, Mlăjet și Chirlești și rețele de canalizare în localitățile: Păltineni, Mlăjet, Chirlești, Vernești și Cândești.

Valoare contract: 112.637.887,42 lei fara TVA

Durata de executie: 30 luni
Perioada de garantie a lucrarilor: 36 luni

U.A.T.-uri beneficare ale invesțiilor: 9 UAT-uri – 19 localitati
Rețele de alimentare cu apă- in 8 UAT ( 17 localitati)- vor fi realizati 84,17 km de extinderi retele de distributie apa si 10,36 km retea apa reabilitata.
UAT Cislău- Buda Crăciunesti
UAT Cernătești- Zărneștii de Slănic
UAT Merei- Sarata-Monteoru, Gura Sărății, Izvorul Dulce
UAT Viperești- Viperești, Tronari
UAT Mânzălești- Mânzălești
UAT Lopătari- Lopătari, Brebu, Luncile
UAT Calvini- Calvini, Bâscenii de Sus, Bâscenii de Jos
UAT Nehoiu- Nehoiu, Mlăjet și Chirlești

Rețele de canalizare – in 2 UAT ( 5 localitati)- vor fi realizati 41,1 km retea canalizare

UAT Nehoiu- Păltineni, Mlăjet, Chirlești
UAT Vernești- Vernești și Cândești

Scurta descriere si justificare a lucrarilor:
Retele de APA
Localitatea Buda Craciunesti din UAT Cislau nu dispune de retele de alimentare cu apa. In cadrul contractului se va infiinta retea de alimentare apa potabila in lungime de 16,6 Km.
Pentru reducerea pierderilor de apa si asigurarea varfurilor de consum, In localitatea Zarnestii de Slanic din UAT Cernatesti se vor reabilita aproximativ 3,2 km retea alimentare cu apa potabila.
In localitatile Sarata-Monteoru, Izvorul Dulce si Gura Saratii din UAT Merei reteaua de distributie va fi reabilitata (3,2Km retea) si extinsa (3 km retea), in vederea conectarii la apa potabila a intregii populatii.

Pentru asigurarea accesului la sistemele de alimentare cu apa a intregii populatii din localitatile Viperesti si Tronari incluse in UAT Viperesti este necesara extinderea retelei de distributie apa potabila, cu 11,2 km.
In UAT Manzalesti se va extinde sistemul de alimentare cu apa in localitatea Minzalesti cu peste 1 km.
In UAT Lopatari (Lopatari, Luncile si Brebu) se va inffinta sistem de alimentare cu apa , apoximativ 20 km retea alimentare cu apa.

In localitatile Bascenii de Sus, Calvini si Bascenii de Jos din UAT Calvini este regandita intreaga schema de furnizare a apei, care sa rezolve problema numeroaselor sub-sisteme de alimentare care exista in prezent (13 sub-sisteme), aflate pe proprietati private, cu debit insuficient, cu pierderi mari de apa si cu costuri mari de exploatare. Se vor executa 33 km retea alimentare cu apa, investitile in UAT Calvini vor conduce la conectatare intregii populatii si furnizarea optima a apei potabile.

Pentru asigurarea accesului intregii populatii din localitatile Nehoiu, Mlajet si Chirlesti (UAT Nehoiu) la sistemul de alimentare cu apa si imbunatatirea functionarii acestuia, sunt prevazute extinderi retea de distributie (1,5 km retea apa) si reabilitari ale retelei de distributie (4 Km).

Retele de CANALIZARE

Extinderea cu 15,5 km a retelei de canalizare in cadrul UAT Nehoiu ( localitatile Nehoiu, Mlajet, Chirlesti), pentru asigurarea colectarii, evacuarii si tratarii apelor uzate menajere de la intreaga populatie aferenta localitatilor, investitii care se realizeaza in continuarea investitiilor executate prin programul de finantare POS Mediu 2007-2013.

In UAT Vernesti este prevazuta infiintarea retelei de canalizare in localitatea Candesti ( peste 18 Km retea canalizare ) precum si realizarea unul colector de canalizare (7,5 km colector de canalizare), apa uzata menajera fiind transportata si tratata la Statia de Epurare Buzau, printr-un colector care preia si riveranii din localitatea Vernesti.” se precizează într-un comunicat al Companiei de Apă Buzău.