Trei proiecte de hotărâri vor fi dezbătute în ședința ordinară a Consiliului local Pogoanele din 26 noiembrie 2018

Primarul orașului Pogoanele, județul Buzau, Florin Dumitrașcu, convocă în ședința ordinară Consiliul local al orașului Pogoanele, pentru data de 26 noiembrie 2018, orele 12.00. Lucrările ședinței se vor desfășura în sala de ședințe a Primăriei orașului Pogoanele.

D I S P U N E

 Art.1. Se convoca in sedinta ordinara Consiliul local al orasului Pogoanele, pentru data de  26 noiembrie 2018, orele 12.00. Lucrarile sedintei se vor desfasura in sala de sedinte a Primariei orasului Pogoanele.

 Art.2. Ordinea de zi a sedintei este urmatoarea : 

  1. Proiect privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018.
  2. Proiect privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Pogoanele in adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Compania de Apa SA Buzau in vederea exercitarii drepturilor de actionar la sedinta din 28 noiembrie 2018 cu reluare in 29 noiembrie 2018
  1. Proiect privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Pogoanele in adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Compania de Apa SA Buzau in vederea exercitarii drepturilor de actionar la sedinta din 28 noiembrie 2018 cu reluare in 29 noiembrie 2018
  1. Probleme curente si diverse .

Art.3. Secretarul orasului Pogoanele, va comunica prezenta dispozitie persoanelor si institutiilor interesate .