Strategia pentru managementul deșeurilor în Municipiul Buzău, în procedură de transparenţă decizională

Astăzi, 05.09.2022, Primăria Municipiului Buzău anunță deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a următorului act normativ: PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 180 din data de 05.09.2022 privind aprobarea Strategiei pentru managementul deșeurilor în Municipiul Buzău, pentru dezvoltarea și funcționarea pe termen mediu și lung a serviciului de salubrizare în perioada 2022 – 2027.

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:
– referatul de aprobare al primarului municipiului Buzău, înregistrat sub
nr.196/CLM/05.09.2022.
– raportul de specialitate al Direcției Tehnice nr. 162.704/05.09.2022
– proiectul de hotărâre, împreună cu anexa.

Documentația poate fi consultată:

-pe pagina de internet a instituţiei, la www.primariabuzau.ro .
-proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Biroul de relaţii cu publicul al instituţiei.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune până la data de 18.10.2022, ora 12:00:

ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail:
ghiseu.unic@primariabuzau.ro;

prin poştă, pe adresa: Buzău, Piața Daciei, nr. 1, județul Buzău;

la sediul instituţiei, la Registratură, la adresa: Buzău, Piața Daciei, nr. 1,județul Buzău.

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris.Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact:telefon: 0238.723.371, e-mail: petronela.jipa@primariabuzau.ro, persoană de contact: Jipa Petronela.

PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,
Constantin Toma

Urmărește-ne pe Google News