Start la „Evaluarea Naţională”! Ce subiecte au primit elevii la Limba şi Literatura Română

Aproape 3.000 de elevi de clasele a VIII-a au susţinut marți 22 iunie, prima probă, la Limba şi Literatura Română, în peste 90 de centre de examinare.

Elevii au primit varianta numărul 4 la proba scrisă, două texte la prima vedere cu 16 cerințe și o compunere

Elevii au avut de parcurs două texte la prima vedere – „Pantera neagră” de Sorin Titel și un articol de pe site-ul Dilema Veche semnat de Stela Giurgeanu, „Falsa generozitate”.

La punctul 7 s-a cerut prezentarea în cel puțin 30 de cuvinte, a unei lăgături care se poate stabili la nivel de conținut, între fragmentul extras din” Pantera Neagră” și fragmentul din” Falsa Generozitate”.

La punctul 9 de la Subiectul 1, s-a cerut asocierea fragmentului din „Pantera neagră” de Sorin Titel cu un alt text literar studiat la clasă sau citit ca lectură suplimentară, în 50-100 de cuvinte.

La unul dintre exerciții, punctul 8 de la Subiectul 1, elevii au avut de scris un text argumentativ pe tema „Crezi că ar trebui să îți urmezi visul în orice condiții?”, în 50-90 cuvinte.

La ultimul subiect, compunerea de minim 150 de cuvinte, elevii au avut de realizat un text narativ.

Cerința de la ultimul subiect, subiectul al II-lea:„Imaginează-ți că ai participat la un joc alături de colegii tăi, în curtea școlii. Scrie un text narativ, de cel puțin 150 de cuvinte, în care să prezinți o situație neprevăzută din timpul jocului, inserând o secvenț descriptivă și una dialogată.”

La Buzău sunt înscrişi la Evaluarea Naţională din 2021, 2.918 elevi, dintr-un total de 3.294.

Reprezentanţii Inspectoratului Şcolar Judeţean Buzău spun că cei aproape 400 de elevi neînscriși fie nu au avut mediile încheiate, din cauza corigențelor, fie au abandonat școala din motive diverse. Situația lor va fi clarificată ulterior perioadei în care are loc Evaluarea Națională 2021.

La nivelul judeţului Buzău sunt deschise 91 de centre în care se desfăşoară examenul de Evaluare Naţională. Două centre zonale de evaluare sunt la şcoala George Emil Palade şi şcoala Sfântul Apostol Andrei.

Conform calendarului naţional şi a dispoziţiilor Ministerului Educaţiei, elevii vor putea intra în sălile de examen între 8.00 şi 8.30, urmând să înceapă examenul propriu-zis de la ora 9.00.

Pentru rezolvarea subiectelor elevii au la dispoziţie două ore, plus 15 minute pentru completarea datelor de identificare pe foaia de examen. Masca de protecţie este obligatorie în sala de examinare. A doua probă de examen, la matematică, se va desfăşura, joi, 24 iunie.

Beneficiază de prelungirea timpului de lucru, cu maximum două ore, candidaţii pentru care s-a aprobat această solicitare de către Comisia Judeţeană de Organizare a Evaluării Naţionale, în baza prevederilor Procedurii nr. 1.526/DGIP/12.03.2021 cu privire la asigurarea condiţiilor de egalizare a şanselor pentru elevii cu deficienţe de vedere, deficienţe de auz şi tulburări de neurodezvoltare.

Candidaţii la Evaluarea Naţională 2021 trebuie să aibă la ei un act de identitate şi instrumente de scris cu cerneală sau pastă albastră pentru redactarea lucrărilor scrise. Pentru executarea schemelor şi a desenelor pot folosi şi creion negru.

Probele sunt monitorizate audio-video

Primele rezultate vor fi afişate marţi, 29 iunie, până la ora 14,00 (în centrele de examen). Cum se depun contestaţiile, cum se corectează lucrările şi cum se modifică nota. Contestaţiile la Evaluarea Naţională 2021 pot fi depuse în zilele de 29 iunie (în intervalul orar 16,00 – 19,00) şi 30 iunie (în intervalul orar 8,00 – 12,00). Acestea pot fi transmise şi prin mijloace electronice.

Candidaţii care depun/transmit contestaţiile prin mijloace electronice completează, semnează şi depun/transmit tot prin mijloace electronice şi o declaraţie-tip în care se menţionează faptul că au luat cunoştinţă că nota acordată ca urmare a soluţionării contestaţiei poate modifica, după caz, nota iniţială, prin creştere sau descreştere. Pentru candidaţii minori, documentele sunt semnate şi de către părinţii/reprezentanţii legali ai acestora.

Rezultatele finale la Evaluarea Naţională vor fi afişate sâmbătă, 4 iulie. Lucrările vor fi corectate în alte judeţe, în 92 de centre de corectare. Nota obţinută după contestaţie este nota definitivă, indiferent de punctajul obţinut, în plus sau în minus, faţă de nota acordată la evaluarea iniţială a lucrării. Această notă nu mai poate fi modificată şi reprezintă nota obţinută de candidat la proba respectivă.

Calendar Evaluare Naţională 2021

22 iunie 2021 Limba şi literatura română – probă scrisă
24 iunie 2021 – Matematica – probă scrisă
25 iunie 2021 – Limba şi literatura maternă – probă scrisă
29 iunie 2021 (până la ora 14:00) – Afişarea rezultatelor înaintea contestaţiilor
29 iunie 2021 (ora 16:00 – ora 19:00) – 30 iunie 2021 (ora 8:00 – ora 12:00) – Depunerea contestaţiilor
30 iunie – 4 iulie 2021 – Soluţionarea contestaţiilor
4 iulie – Afişarea rezultatelor finale