Șefele Inspectoratului Școlar Județean Buzău au scăpat de calificativele ”insuficient” acordate de Ministerul Educației

Ministerul Educației a decis anularea evaluărilor inspectorilor școlari generali și inspectorilor generali adjuncți, în baza cărora aceștia au primit calificativul „nesatisfăcător”. Astfel, toți cei trei inspectori din conducerea Inspectoratului Școlar Județean Buzău, adică inspectorul general Florina Stoian și adjunctele Nela Wamsiedel și Daniela Palcău, își vor păstra posturile. Mai mult, Ministerul va demara cercetări disciplinare asupra persoanelor care au realizat evaluările.

„În urma controlului efectuat de catre Corpul de Control al Ministrului, în perioada 20-23 februarie, cu tema <Verificarea respectării Metodologiei privind evaluarea activității manageriale desfășurate de către inspectorii școlari generali, inspectorii școlari generali adjuncți din inspectoratele școlare și directorii caselor corpului didactic>, s-au constatat vicii majore în organizarea procesului de evaluare, dar și în evaluarea propriu-zisă”, arată MEN.

Concluziile la care au ajuns membrii Corpului de Control al Ministerului Educației este aceea că au existat vicii majore în organizarea procesului de evaluare, dar și în evaluarea propriu-zisă. Este vorba despre folosirea unor formulare de evaluare care nu se regăsesc în ordinul de ministru ce reglementează procesul de evaluare și absența, din aceste formulare, a rubricii de autoevaluare.

S-a mai constatat că totalul punctajului de pe unele fișe de evaluare a fost calculat greșit, astfel încât calificativele acordate au fost eronate, persoana evaluată obținând un calificativ mai bun sau mai slab decât cel corect. În unele cazuri s-a ajuns la situații aberante în care punctajul acordat depășește punctajul maxim de 100 de puncte.

Ca urmare a acestor constatări, ministrul Educației Naționale a dispus anularea evaluării realizate asupra activităţii manageriale a inspectorilor școlari, reluarea procesului de evaluare, după revizuirea metodologiei de evaluare și declanșarea unor cercetări cu privire la faptele care au condus la vicierea procesului de evaluare, în vederea stabilirii răspunderii disciplinare a persoanelor care se vor dovedi vinovate.

Inspectorii generali și inspectorii generali adjuncți sunt evaluați anual si, în funcție de calificativele primite, se decide menținerea, monitorizarea sau încetarea contractului de management. Inspectorii școlari care primiseră calificativul ”Insuficient” erau în situația de a fi demiși.