Ședință extraordinară la Consiliul Județean Buzău, programată pentru joi 8 noiembrie 2018

Aleșii județeni sunt convocați de către Președintele Consiliului Județean Buzău, Petre Emanoil Neagu, pentru a participa la dezbaterile ședinței extraordinare, programată pentru data de joi 9 noiembrie 2018, la sediul instituției din B-dul N. Bălcescu nr. 48.  Pe ordinea de zi sunt menționate trei proiecte de hotărâri care vor fi supuse aprobării consilierilor după cum urmează: 

ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU

PREŞEDINTE

DISPOZIŢIE   Nr. 303

privind convocarea Consiliului Judeţean Buzău

în şedinţă extraordinară

Preşedintele Consiliului judeţean Buzău,

În temeiul art. 94 alin.(2) şi art. 104, alin. (1), lit. „f” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

DISPUNE:

Art.1.   Se   convoacă   Consiliul   judeţean  Buzău   în    şedinţă   extraordinară, JOI, 08 NOIEMBRIE 2018 , ora 1000.

Şedinţa va avea loc la sediul Consiliului judeţean Buzău, B-dul N. Bălcescu nr. 48, având următoarea ordinea de zi :

Aprobarea participării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău în calitate de partener în proiectul „VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță” în cadrul POCU 2014-2020, Axa prioritară 4, OS 4.4, prioritatea de investiții 9ii;

Completarea art. 3 din Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 60/2018 pentru aprobarea solicitării de trecere din proprietatea publică a municipiului Rm. Sărat în proprietatea publică a Județului Buzău și administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău a unor bunuri imobile;

Modificarea Regulamentului privind acordarea de premii speciale elevilor din Județul Buzău care au obținut rezultate deosebite la olimpiadele școlare naționale și internaționale, precum și profesorilor coordonatori, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 195/2018.

Art.2. Secretarul Judeţului Buzău va aduce la cunoştinţă publică prevederile prezentei dispoziţii.

BUZĂU, 06 NOIEMBRIE 2018

PREŞEDINTE,

PETRE-EMANOIL NEAGU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,

SECRETARUL JUDEŢULUI BUZĂU,
MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ