Ședință extraordinară la Consiliul Județean Buzău, programată pe data de 9 mai

Consilierii județeni sunt chemați să participe la o ședință extraordinară programată pentru data de joi 9 mai 2019 de la ora 9.00 la sediul Consililui Județean Buzău din Bulevardul N. Bălcescu din Municipiul Buzău.

Convocarea a fost transmisă de către Președintele Consiliului Județean Buzău, Petre Emanoil Neagu, în temeiul art. 94 alin.(2) şi art. 104, alin. (1), lit. „f” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

ROMÂNIA CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU PREŞEDINTE

DISPOZIŢIE Nr. 104 privind convocarea Consiliului Judeţean Buzău în şedinţă extraordinară

Preşedintele Consiliului judeţean Buzău, În temeiul art. 94 alin.(2) şi art. 104, alin. (1), lit. „f” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, DISPUNE: Art.1.

Se convoacă Consiliul judeţean Buzău în şedinţă extraordinară, JOI, 09 MAI 2019, ora 900.

Şedinţa va avea loc la sediul Consiliului judeţean Buzău, B-dul N. Bălcescu nr. 48, având pe ordinea de zi proiectul de hotărâre privind asumarea organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor pentru achiziția produselor aferente Programului pentru școli al României la nivelul Județului Buzău.

Art.2. Secretarul Judeţului Buzău va aduce la cunoştinţă publică prevederile prezentei dispoziţii. BUZĂU, 06 MAI 2019

PREŞEDINTE, PETRE-EMANOIL NEAGU AVIZAT PENTRU LEGALITATE, SECRETARUL JUDEŢULUI BUZĂU, MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ