S.C. RER SUD S.A demarează primul proiect pilot pentru bonusarea colectării selective din municipiul Buzău

S.C. RER SUD S.A. anunță implementarea primului proiect pilot pentru bonusarea colectării selective din din municipiul Buzău pentru un eșantion de trei asociații de proprietari, pe perioada lunilor iunie-iulie 2018. Este vorba despre P.T. 33/1 Unirii, P.T. 10/2 Unirii si P.T. 16/1 Micro 3.

Organizatorul se adresează prin acest proiect unui număr total de 1.060 de apartamenle și 2.057 de persoane. În cadrul acestui program pilot se vor aplica prevederile Proiectului de Hotărâre nr. 406 din 29.11.2017 privind colectarea separată a deșeurilor și acordarea de facilități către persoanele fizice și asociațiile de proprietari.

Potrivit unui comunicat de presă, deși colectarea selectivă este obligatorie prin lege (Legea 101/2006 actualizată), RER SUD își își manifestă interesul de a bonusa colectarea selectivă cu scopul de a stimula o mai atentă și corectă colectare selectivă care să conducă la îndeplinirea obiectivului de mediu.

”În caz contrar, pentru neatingerea obiectivului de mediu, Primăria Buzău va fi nevoită să achite de la bugetul local taxe suplimentare drept penalizare pentru neatingerea obiectivului de reducere cu 35% a cantităților depozitate la depozitul ecologic”, precizează reprezentanții S.C. RER SUD S.A. Buzău.

Conform prevederilor Proiectului de Hotărâre nr. 406 bonusarea va fi acordată pentru perioada mai sus menționate prin reducerea valorii facturii totale, astfel:

*Reducere de 5% din valoarea facturii dacă fiecare apartament colectează minim 3 kg/lună;
*Reducere de 10% din valoarea facturii dacă fiecare apartament colectează minim 5 kg/lună;
*Reducere de 15% din valoarea facturii dacă fiecare apartament colectează minim 8 kg/lună.

În ceea ce privește modul de desfășurare a proiectului pilot acesta se va desfășura astfel:

*Depozitarea deșeurilor reciclabile se va face în sacii galbeni puși la dispozițiă de RER SUD și distribuiți de asociația de proprietari;
*Sacii gabeni vor fi coborâți în scara blocului de către fiecare proprietar sau în colaborară cu personalul de serviciu, o dată pe săptămână, în ziua de MARȚI;
*Sacii vor fi colectați și cântăriți de către echipajul de colectare în ziua stabilită;
*La cântărirea sacilor va participa un reprezentant al asociației de proprietari căruia îi va fi înmânat bonul de cântar;

-Cantitățile totale colectate sunt transportate la stația de sortare pentru sortarea pe categorii a deșeurilor reciclabile și pentru determinarea cantității finale valorificabile din totatlul cantității colectate;
-În urma determinărilor finale se vor aplica pragurile de bonusare menționate corelate cu cantitate minimă pe gospodărie ce trebuie predată lunar;
-Primele determinări, preliminare demarării proiectului vor fi făcute în datele de 22 mai și 29 mai 2018.

„În perioada premergătoare demarării proiectului: 11.05-18.05.2018 echipa de comunicare a firmei noastre a desfășurat informări din ușă în ușă către toți locatarii și a distribuit informări în cutiile poștale. De asemenea, informații referitoare la acest proiect pilot se pot obține și de la conducerea asociației de proprietari. Cu ocazia acestui proiect, pentru a asigura asociațiile implicate, precum și opinia publică de transparența implementării acestui proiect, RER SUD invită reprezentanții asociațiilor de proprietary implicate sau pe oricine dorește să observe procesul de colectare, cântărire, transport și sortare realizat săptămânal.
Concluziile finale ale proiectului pilot vor fi incluse într-un raport care va fi prezentat autorității publice locale, inițiatorilor proiectului și celorlați consilieri locali, pentru a oferi o imagine reală despre viabilitatea aplicării prevederilor proiectului. Informații suplimentare despre acest proiect sau despre orice activitate desfășurată de societatea noastră, se pot obține la adresa de e-mail denisa.nicu@rerbuzau.ro sau la numărul de telefon 0786.265.264”, se mai menționează în comunicatul de presă emis de S.C. RER SUD S.A.