Restricții de trafic pentru mașinile de mare tonaj pe strada Transilvaniei

Primăria municipiului Buzău a lansat în dezbatere publică un proiect de hotărâre ce vizează instituirea unor restricțîi de trafic, pe un segment din strada Transilvanie, între strada Crinului şi strada Constituției, pentru mașinile cu masa mai mare de 3,5 tone.

Debaterile pe acest subiect, sunt programate pentru ședința ordinară a C.L.M din luna august

ROMÂNIA JUDETUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU – PRIMAR – Nr. 256/CLM/2019 ANUNȚ PUBLIC

În conformitate cu dispoziţiile art. 7, alin. (1) și (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, în calitate de primar, aduc la cunoştinţă publică faptul că pentru şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău din luna august 2019 a fost iniţiat următorul proiect de hotărâre cu caracter normativ: proiect de hotărâre privind instituirea unor restricţii de circulaţie pentru autovehicule cu masa maximă totală autorizată mai mare de 3,5 tone pe strada Transilvaniei (între strada Crinului şi strada Constituției) din municipiul Buzău.

Persoanele fizice şi juridice interesate pot consulta proiectul de hotărâre pe site-ul autorităţii publice locale, la adresa www.primariabuzau.ro şi la avizierul primăriei.

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectul de hotărâre menţionat mai sus pot fi depuse la sediul Primăriei municipiului Buzău, la Ghişeul Unic, până cel târziu 08 august 2019, la responsabilul pentru relaţia cu societatea civilă, doamna Jipa Petronela.

PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU, Constantin Toma EP/FSP ex. 2 28.06.2019