Proiectul Eolian Vifor, lansat duminică 19 noiembrie 2023, la Costeşti. Organizatorii anunță întâlniri publice de tipul ,,porți deschise”, în intervalul orar 10-16

#image_title

Vă așteptăm la Școala Gimnazială oricând in intervalul 10:00-16:00, fără restricții de orar.

Proiectul Eolian Vifor

Întâlnire de tipul „porți deschise” pentru acces la materiale informative şi discuție liberă cu privire la:

• informații despre Proiect şi situaţia curentă
• rezultatele raportului de Evaluare a Impactului Social şi asupra Mediului (EISM).

Low Carbon Investment Management Ltd. şi Rezolv Energy în calitate de acţionari ai companiei locale First Look Solutions S.A., special înființată pentru dezvoltarea proiectului eolian Vifor, vă invită să participați la întâlnirile publice de tipul ,,porți deschise” conform calendarului de mai jos.

Proiectul este amplasat pe teritoriile comunelor Țintești, Costești, Gherăseni, Luciu şi Smeeni din judeţul Buzău şi include 72 de generatoare de turbine eoliene rezultând o capacitate totală de 460,8 MW.

În cursul anului 2023, ca urmare a unei acțiuni voluntare separată de procedurile de autorizare conform
legislației naţionale, s-a elaborat un studiu de Evaluare a Impactului Social şi asupra Mediului (EISM), conform standardelor internaționale, având ca scop principal o identificare extinsă a potenţialelor impacturi pe care proiectul le poate avea asupra mediului şi comunităților locale și stabilirea unor măsuri adecvate de reducere a acestora.

Studiul EISM reprezintă unul din documentele principale în urma
căruia instituţiile de finanțare internaționale iau decizia finanțării proiectului.

Documentul EISM va fi pus la dispoziție pentru consultare și comentarii în cadrul întâlnirilor publice, la sediul primăriilor precum și pe website-ul proiectului: https://rezolv.energy/project/vifor-wind-farm.

În acest fel, ne vom asigura că Proiectul respectă cele mai înalte standarde internaționale privind accesul
publicului la informația de mediu și mediu social și dreptul de implicare în mod activ în stabilirea măsurilor
de reducere a impactului și va lua în considerare sugestiile și întrebările tuturor părților interesate.

Low Carbon şi Rezolv Energy invită toate persoanele interesate să participe la întâlnirile publice, în oricare din zilele menționate mai jos şi oricând în intervalul 10:00-16:00.