Proiectele de hotărâri care vor fi dezbătute pe 31 octombrie în ședința ordinară a Consiliului local Pogoanele

Primarul orașului Pogoanele, Florin Dumitrașcu, convoacă în sedință ordinară Consiliul local al orașului Pogoanele, pentru data de 31 octombrie 2018, orele 13.00. Lucrările ședinței se vor desfășura în sala de ședințe a Primăriei orașului Pogoanele.

dispo