Proiecte de Hotărâre înscrise suplimentar pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Buzău din data 29 noiembrie 2022, ora 09.30

ROMÂNIA

JUDEŢUL BUZĂU

MUNICIPIUL BUZĂU

– PRIMAR –

PROIECTE DE HOTĂRÂRE

înscrise suplimentar pe ordinea de zi

a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Buzău

din data 29 noiembrie 2022, ora 09.30

  1. 1. -PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 280/22.11.2022 privind modificarea 8 a Anexei nr. 4 –Locurile de așteptare a clienților utilizate de autovehiculele care desfășoară activitatea de transport de persoane în regim de taxi, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 72/2008 privind reglementarea activității de transport public în regim de taxi sau închiriere, precum și de dispecerat taxi în municipiul Buzău.
  2. 2. -PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.286/24.11.2022 privind două schimburi de locuinţe pentru tineret, construite în regim de închiriere prin Agenţia Naţională de Locuinţe în municipiul Buzău.
  3. – PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 287/24.11.2022privind actualizarea H.C.L. nr. 284/2019 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului municipiului Buzău – forma actualizată potrivit Codului administrativ.
  4. – PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 288/24.11.2022privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Buzău.
  5. – PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 289/25.11.2022privind actualizarea salarizării personalului de conducere și de execuție din cadrul Sport Club Municipal Gloria Buzău.
  6. – PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 290/25.11.2022privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Centrului Cultural și Educațional Alexandru Marghiloman Buzău – Familia Ocupațională Administrație.

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Constantin Toma

Exemplar unic

25.11.2022

Urmărește-ne pe Google News