Proiect privind prelungirea termenului de valabilitate a planului urbanistic al Municipiului Buzău

Pentru şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău din luna septembrie 2019, a fost iniţiat un proiect de hotărâre cu caracter normativ, privind prelungirea termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General al Municipiului Buzău aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău, nr. 235/29.10.2009.

ROMÂNIA

JUDETUL BUZĂU

MUNICIPIUL BUZĂU

– PRIMAR – Nr. 322/CLM/2019

ANUNȚ PUBLIC

În conformitate cu dispoziţiile art. 7, alin. (1) și (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, în calitate de primar, aduc la cunoştinţă publică faptul că pentru şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău din luna septembrie 2019 a fost iniţiat următorul proiect de hotărâre cu caracter normativ: proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General al Municipiului Buzău aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău, nr. 235/29.10.2009.

Persoanele fizice şi juridice interesate pot consulta proiectul de hotărâre pe site-ul autorităţii publice locale, la adresa www.primariabuzau.ro şi la avizierul primăriei.

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectul de hotărâre menţionat mai sus pot fi depuse la sediul Primăriei municipiului Buzău, la Ghişeul Unic, până cel târziu 02 septembrie 2019, la responsabilul pentru relaţia cu societatea civilă, doamna Jipa Petronela.

PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU, Constantin Toma

EP/FSP ex. 2 29.08.2019