Proiect privind indexarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2020, cu rata inflației de 4,6% supus dezbaterii publice

Pentru şedinţa ordinară a Consiliului Local Municipal din luna mai 2019 a fost iniţiat proiectul de hotărâre cu caracter normativ privind indexarea, la nivelul municipiului Buzău, a impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2020, cu rata inflației de 4,6%. Persoanele fizice şi juridice interesate pot consulta proiectul de hotărâre pe site-ul autorităţii publice locale, la adresa www.primariabuzau.ro, la avizierul primăriei sau aici:

Hot. Privind indexarea taxelor și impozitelor pe anul 2020.

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectul de hotărâre menţionat mai sus pot fi depuse la sediul Primăriei municipiului Buzău, la Ghişeul Unic, până cel târziu 15 mai 2019, la Petronela Jipa, responsabilă pentru relaţia cu societatea civilă.