Proiect pentru asfaltarea a 25 de kilometri de drumuri comunale, la Săgeata

Primăria Săgeata a depus recent, la Compania Națională de investiții, un proiect de asfaltare a 25 de kilometri de drumuri, în toate satele comunei. Investiția prevede și construirea de trotuare, șanțuri și podețe.

Proiectul a trecut de o primă etapă de aprobare și a fost trecut pe lista sinteză a obiectivelor de investiții din cadrul subprogramului Drmuri de interes local şi drumuri de interes judetean”, din Programul național de construcții de interes public sau social. „Comuna Săgeata are o infrastructură rutieră cu o lungime de aproximativ 40 de km. Dacă acest proiect va fi aprobat, vor fi asfaltate cele mai importante drumuri din satele comunei şi se va circula în condiți mult mai bune. În continuare, sperăm că procedurile de aprobare vor decurge fãră probleme, iar proiectul nostru să primească finanțare și să fie realizat cât mai rapid”, a declarat Sorin Tănase, primarul comunei Săgeata.

CNI se află în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administrației și, potrivit procedurile actuale, realizează singură investițiile care sunt aprobate, de la licitație până la derularea lucrărilor.

Comuna Săgeata este străbătută de drumul judetean 203 K, care a intrat deja în ample lucrări reabilitare.

Rețeaua de drumuri propusă pentru a fi modernizată are o lungime de 25,196 km și vizează satele Dämbroca, Borduşani, Beilic, Gäväneşti și Banița.