Proiect al Primăriei Buzău privind acordarea înlesnirii la plată a creanţelor bugetare restante datorate bugetului local 

Primăria Municipiului Buzău anunță că la ședința ordinară din luna august va fi dezbătut un proiect de hotărâre privind acordarea înlesnirii la plată a creanţelor bugetare restante datorate bugetului local de către persoanele fizice și juridice.Propunerile și sugestiile care au legătură cu acest act normativ pot fi depuse la sediul Primăriei municipiului Buzău, la Ghişeul Unic, până la data de 05 august 2019.

ROMÂNIA JUDETUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU – PRIMAR – Nr. 245/CLM/2019 ANUNȚ PUBLIC În conformitate cu dispoziţiile art. 7, alin. (1) și (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, în calitate de primar, aduc la cunoştinţă publică faptul că pentru şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău din luna august 2019 a fost iniţiat următorul proiect de hotărâre cu caracter normativ: proiect de hotărâre pentru aprobarea procedurii privind acordarea înlesnirii la plată a creanţelor bugetare restante datorate bugetului local de către persoanele fizice şi juridice prin eşalonare la plată.

Persoanele fizice şi juridice interesate pot consulta proiectul de hotărâre pe site-ul autorităţii publice locale, la adresa www.primariabuzau.ro şi la avizierul primăriei.

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectul de hotărâre menţionat mai sus pot fi depuse la sediul Primăriei municipiului Buzău, la Ghişeul Unic, până cel târziu 05 august 2019, la responsabilul pentru relaţia cu societatea civilă, doamna Jipa Petronela.

PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU, Constantin Toma EP/FSP ex. 2