Program de intervenţii integrate pentru şomeri – Continuarea programului de pregătire profesională aferent perioadei de sustenabilitate a proiectului

Consiliul Judeţean Buzău, în parteneriat cu Asociaţia Four Change, SC Centrul de Consultanţă şi Studii Europene SRL, SC RD Global Project Consulting SRL, Consiliul Judeţean Mureş, Tecseo SRL şi SC Dechiro Consulting SRL, a implementat în perioada 07.04.2014 – 06.12.2015 proiectul cu titlul ”Program de intervenţii integrate pentru şomeri – certitudinea unui viitor durabil, POSDRU/125/5.1/S/126033, cod SMIS 51369.