Primăria Săgeata, anunț privind depunerea dosarelor pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinței

ANUNT

Primăria Săgeata, județul Buzău, anunță că, începând cu data de 23.10.2023, sătenii cu venituri mici pot depune dosarele pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei pentru sezonul rece 2023-2024.

ACTE NECESARE AJUTOR ÎNCĂLZIRE:
CERERE ȘI DECLARAȚIA PE PROPRIA RASPUNDERE DE ACORDARE A AJUTORULUI PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI (ANEXA NR. 1)

Formularul se va pune la dispoziție solicitantilor de către PRIMARIA SĂGEATA.

Cererea va fi însoţită de:
actele de identitate ale solicitantului şi ale membrilor familiei;
➤ certificatele de naştere ale copiilor, iar pentru cei care au împlinit vârsta de 14 ani, carte de identitate;
> certificat de căsătorie, deces (unde este cazul), hotărâre de divorţ (unde este cazul);
➤hotărâre judecătorească sau după caz hotărârea comisiei pentru protecţia copilului privind măsura plasamentului potrivit legii;
> Decizia DGASPC sau după caz, hotărârea judecătoreasca privind măsura plasamentului în regim de urgenţă;
➤ Hotărâre judecătoreasca de instituire a curatelei/ tutelei sau după caz, dispozitia autorităţii tutelare potrivit legii;
> Acte doveditoare privind componența familiei, adeverință registrul agricol cu membrii gospodăriei.
Acte proprietate, contract de inchiriere, sau alte documente care atesta forma de detinere sau utilizare a locuinței;
Adeverinţă de salariat (venit net), cupon de pensie, cupon de alocatie de stat, cupon de alocatie de sustinere, cupon şomaj, cupon indemnizaţie;
➤ Titlul de proprietate pentru terenul agricol utilizat sau după caz contract de arendă:
> Copie decizie pentru cei care primesc subventie de la APIA;
> Certificat fiscal şi adeverință Registrul Agricol cu bunurile mobile şi imobile deținute pe raza comunei.

VENITUL NET
1. În cazul FAMILIILOR VENITUL NET/ MEMBRU de familie să NU depășească 1386 LEI.
2. În cazul PERSOANELOR SINGURE venitul să NU depășească 2053 LEI.

LISTA BUNURILOR CE CONDUC LA EXCLUDEREA ACORDĂRII AJUTORULUI PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI

BUNURI IMOBILE

>CLADIRI SAU ALTE SPAȚII LOCATIVE ÎN AFARA LOCUINȚEI DE DOMICILIU ȘI A ANEXELOR GOSPODĂREŞTI

> TERENURI DE ÎMPREJMUIRE A LOCUINȚEI ȘI CURTEA AFERENTĂ ȘI ALTE TERENURI INTRAVILANE CARE DEPĂŞESC 1000 MP ÎN ZONA URBANĂ ȘI 2000 MP ÎN ZONA RURALĂ.
EXCEPŢIE FAC TERENURILE DIN ZONELE COLINARE SAU DE MUNTE CARE NU AU POTENTIAL DE
VALORIFICARE PRIN VANZARE/ CONSTRUCTIE/ PRODUCTIE AGRICOLĂ

BUNURI MOBILE AUTOTURISME ȘI/SAU MOTOCICLETE CU O VECHIME MAI MICĂ DE 10 ANI CU EXCEPŢIA CELOR ADAPTATE PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP MAI MULT DE UN AUTOTURISM / MOTOCICLETĂ MAI MARE DE 10 ANI

>AUTOVEHICULE: AUTOUTILITARE, AUTOCAMIOANE DE ORICE FEL CU SAU FARA REMORCI, RULOTE, AUTOBUZE, MICROBUZE
➤ SALUPE, BARCI CU MOTOR, SCUTERE DE APĂ
>UTILAJE AGRICOLE: TRACTOR, COMBINĂ AUTOPROPULSATĂ
>UTILAJE DE PRELUCRARE AGRICOLĂ; PRESĂ DE ULEI, MOARĂ DE CEREALE
UTILAJE DE PRELUCRAT LEMNUL
➤ DEPOZITE BANCARE CU VALOARE DE PESTE 3000 LEI

SUPRAFETE DE TEREN, ANIMALE ȘI PĂSĂRI A CAROR VALOARE NETA PRODUCTIE ANUALA DEPĂSESTE SUMA DE 1000 EURO PENTRU PERSOANA SINGURA ȘI SUMA DE 2500 EURO PENTRU FAMILIE.

NOTĂ:

DEȚINEREA UNUI DINTRE BUNURILE MENTIONATE ANTERIOR CONDUCE LA EXCLUDEREA ACORDARI AJUTORULUI PENTRU INCALZIREA LOCUINŢEI.

Dosarele pot fi depuse la sediul Primăriei Săgeata, județul Buzău, în următorul interval orar:
– de luni până joi între orele 8,30-13,00;
– vineri între orele 8,30 – 12,00.

Urmărește-ne pe Google News