Primăria Municipiului Buzău- Anunț de interes public

Astăzi, 27.12.2022, Primăria Municipiului Buzău anunță deschiderea procedurii de
transparenţă decizională a procesului de elaborare a următorului act normativ: PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 319/27.12.2022 pentru completarea Hotărârii Consiliului Local al
municipiului Buzău nr. 16/27.01.2021 privind modul de acordare a gratuităților precum și decontarea contravalorii acordate prin sistemul electronic de taxare al operatorului S.C. Trans Bus S.A.

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:
– referatul de aprobare al primarului municipiului Buzău, înregistrat sub
nr.356/CLM/27.12.2022.
– raportul Biroului Comerț și Transporturi Locale nr. 232.613/27.12.2022;
– proiectul de hotărâre.
Documentația poate fi consultată:

-pe pagina de internet a instituţiei, la www.primariabuzau.ro .
-proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă
la Biroul de relaţii cu publicul al instituţiei.
Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act
normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune până la data de
18.01.2023, ora 10:00:

-ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail:
ghiseu.unic@primariabuzau.ro;
-prin poştă, pe adresa: Buzău, Piața Daciei, nr. 1, județul Buzău;
-la sediul instituţiei, la Registratură, la adresa: Buzău, Piața Daciei, nr. 1,
județul Buzău.
Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact:
telefon: 0238.723.371, e-mail: petronela.jipa@primariabuzau.ro, persoană de contact:
Jipa Petronela.

PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,
Constantin Toma.

Urmărește-ne pe Google News