Primăria Municipiului Buzău a deschis procedura de transparenţă decizională pentru reglementarea activității de sortare a deșeurilor municipale

Astăzi, 06.09.2022, Primăria Municipiului Buzău anunță deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a următorului act normativ: PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 182 din data de 06.09.2022 privind aprobarea documentației pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare privind activitatea de sortarea deșeurilor
municipale și a deșeurilor similare din Municipiul Buzău.

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:
– referatul de aprobare al primarului municipiului Buzău, înregistrat sub
nr.198/CLM/06.09.2022.
– raportul de specialitate al Direcției Tehnice nr. 163.724/06.09.2022
– proiectul de hotărâre, împreună cu anexele.
Documentația poate fi consultată:

-pe pagina de internet a instituţiei, la www.primariabuzau.ro .
-proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Biroul de relaţii cu publicul al instituţiei.
Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune până la data de
18.10.2022, ora 12:00:

-ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail:
ghiseu.unic@primariabuzau.ro;
-prin poştă, pe adresa: Buzău, Piața Daciei, nr. 1, județul Buzău;
-la sediul instituţiei, la Registratură, la adresa: Buzău, Piața Daciei, nr. 1,
județul Buzău.
Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris. Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact:
telefon: 0238.723.371, e-mail: petronela.jipa@primariabuzau.ro, persoană de contact:
Jipa Petronela.

PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,
Constantin Toma

Urmărește-ne pe Google News