Primăria Buzău a initiat un proiect de hotărâre pentru aprobarea unui PUD: „CONSTRUIRE BRASERIE CU LINIE DE AUTOSERVIRE”

În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, în calitate de primar, aduc la cunoştinţă publică faptul că a fost iniţiat următorul proiect de hotărâre cu caracter normativ:

proiect de hotărâre pentru aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU „CONSTRUIRE BRASERIE CU LINIE DE AUTOSERVIRE” municipiul Buzău, judeţul Buzău, str. Sf. Sava de la Buzău, nr. 4.

Persoanele fizice şi juridice interesate pot consulta proiectul de hotărâre pe site-ul autorităţii publice locale, la adresa www.primariabuzau.ro

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectul de hotărâre menţionat mai sus pot fi depuse la sediul Primăriei municipiului Buzău, la Ghişeul Unic, până cel târziu 09 septembrie 2021, ora 10.00.
Forma lansată în dezbatere publică poate suferi modificări și/sau completări.

PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,
Constantin Toma