Primăria Buzău a inițiat procedura de transparenţă decizională pentru proiectul de hotărâre privind modificarea tarifelor din sfera serviciului public de salubrizare

Astăzi, 06.12.2022, Primăria Municipiului Buzău anunță deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a următorului act normativ: PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 295/06.12.2022 privind modificarea tarifelor activităților din sfera serviciului de salubrizare din Municipiul Buzău.

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:
– referatul de aprobare al primarului municipiului Buzău, înregistrat sub nr.323/CLM/06.12.2022.
– raportul de specialitate nr. 220.877/06.12.2022 al Direcției Tehnice.
– proiectul de hotărâre, împreună cu anexa.
Documentația poate fi consultată:

pe pagina de internet a instituţiei, la www.primariabuzau.ro .
proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Biroul de relaţii cu publicul al instituţiei.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune până la data de 20.12.2022, ora 10:00:

-ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail:
ghiseu.unic@primariabuzau.ro;
-prin poştă, pe adresa: Buzău, Piața Daciei, nr. 1, județul Buzău;
-la sediul instituţiei, la Registratură, la adresa: Buzău, Piața Daciei, nr. 1, județul Buzău.

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0238.723.371, e-mail: petronela.jipa@primariabuzau.ro, persoană de contact: Jipa Petronela.

PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,
Constantin Toma