Primăria Buzău a finalizat proiectul -CENTRU OPERAȚIONAL DE MANAGEMENT INTEGRAT PENTRU FUNDAMENTAREA DECIZIILOR ÎN IMPLEMENTAREA PROIECTELOR STRATEGICE ȘI INFORMAREA CETĂȚENILOR  

Miercuri, 21 septembrie a avut loc la sediul primăriei Buzău, conferința de presă privind finalizarea proiectului “Centru operațional de management integrat pentru fundamentarea deciziilor în implementarea proiectelor strategice și informarea cetățenilor-Comunic”

Proiectul s-a derulat pe o perioada de 37 luni și a fost finanațat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă.Valoarea totală a proiectului a fost de 971.951,54 lei și a avut ca obiectiv general implementarea unor proceduri integrate de management al proceselor complexe, de emitere și fundamentare a deciziilor strategice de dezvoltare a Municipiului Buzău, precum și de facilitare a procesului de consultare a cetățenilor în vederea elaborării actelor administrative.

Unele dintre obiectivele specifice avute in vedere în cadrul proioectului au fost: definirea unui set de cerințe funcționale și a arhitecturii operaționale a Centrului operațional de management, elaborarea de proceduri de lucru pentru optimizarea proceselor decizionale și a planificării strategice, implementarea unui sistem informatic suport pentru managementul administrativ integrat și a unei platforme informatice online în vederea desfășurării consultărilor pentru elaborarea actelor administrative, extinderea cunoștințelor și abilităților personalului din Municipiul Buzău pentru utilizarea procedurilor și platformei informatice, pentru asigurarea planificării strategice și a consultării cetățenilor.

 

Urmărește-ne pe Google News