Primăria Buzău a demarat etapa pregătitoare de informare a publicului cu privire la intenţia de elaborare a unui PUZ, pentru construcția de locuințe

Primăria Municipiului Buzău, cu sediul în Piața Daciei, nr. 1, informează că a demarat procedura pentru aprobarea documentației de Plan Urbanistic Zonal, etapa pregătitoare de informare a publicului cu privire
la intenţia de elaborare PUZ, pentru « CONSTRUIRE LOCUINŢE » pe teren
intravilan din municipiul Buzău, str. Depozitului, nr. 9 și nr. 13.

Documentația PUZ, poate fi consultată pe site-ul www.primariabuzau.ro, secţiunea Urbanism – Anunturi publice privind
documentații de urbanism.

Observatiile sau propunerile vor fi transmise prin poştă (Primăria
Buzău, Piata. Daciei, nr. 1) sau on-line cristina, stoicescu@primariabuzau.ro
2. până la data de 16.10.2020.

Cu stimă,
Primarul Municipiului Buzău,
Constantin Toma