Primăria așteaptă propuneri de la buzoieni înainte de aprobarea unui important regulament

Buzoienii vor fi consultați de Primărie înainte de aprobarea Regulamentului privind activitățile de tăiere, transport și valorificare a lemnului rezultat din spațiile verzi și alte terenuri din afara fondului forestier național situate pe terenuri proprietate publică sau privată a Municipiului Buzău.

CLM 1