Licitaţie publică cu strigare pentru un spaţiu din proprietatea publică a municipiului Buzău

În conformitate cu dispoziţiile art. 7, alin. (1) și (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, încalitate de primar, aduc la cunoştinţă public faptul că pentru şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău din luna iunie 2019 a fost iniţiat următorul proiect de hotărâre cu character normativ:

-proiect de hotărârepentru aprobarea închirierii prin licitaţie publică cu strigare a unui spaţiu proprietate publică a municipiului Buzău, situat în municipiul Buzău, parte din Punctul Termic 35 -Tribunal.

Persoanele fizice şi juridice interesate pot consulta proiectul de hotărâre pe site-ul autorităţii publice locale, la adresawww.primariabuzau.ro şi la avizierulprimăriei.

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectul de hotărâre menţionat mai sus pot fi depuse la sediul Primăriei municipiului Buzău, la Ghişeul Unic, până cel târziu18 iunie2019, la responsabilul pentru relaţia cu societatea civilă, doamna Jipa Petronela.

PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Constantin Toma