Hotărâri cu caracter normativ adoptate în ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău din 29 noiembrie 2022

În conformitate cu dispoziţiile art.198, alin.(1) și (2) din O.U.G. nr.57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, în calitate de
primar al municipiului Buzău, aduc la cunoștință publică faptul că în ședința ordinară
a Consiliului Local al Municipiului Buzău din 29 NOIEMBRIE 2022 au fost adoptate
următoarele hotărâri cu caracter normativ:

– Hotărârea nr.240/29.11.2022 privind modificarea Regulamentului de
organizare și funcționare a serviciului public pentru gestionarea câinilor fără stăpân
din Municipiul Buzău.
– Hotărârea nr.241/29.11.2022 pentru aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE
DETALIU “CONSTRUIRE SEDIU JUDECĂTORIA BUZĂU” în municipiul Buzău, B-dul
GĂRII, nr. 8.
– Hotărârea nr.282/29.11.2022 privind modificarea 8 a Anexei nr. 4 -Locurile de
așteptare a clienților utilizate de autovehiculele care desfășoară activitatea de
transport de persoane în regim de taxi, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al
Municipiului Buzău nr. 72/2008 privind reglementarea activității de transport public
în regim de taxi sau închiriere, precum și de dispecerat taxi în municipiul Buzău.

Persoanele fizice și juridice interesate pot consulta hotărârile menționate mai
sus pe site-ul www.primariabuzau.ro.

PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,
Constantin Toma

Exemplar unic
13.12.2022

Urmărește-ne pe Google News