Hotărârea privind organizarea Târgului Toamna Buzoiană, adoptată în ședința extraordinară a C.L.M. din 08 septembrie

În conformitate cu dispoziţiile art.198, alin.(1) și (2) din O.U.G. nr.57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, în calitate de
primar al municipiului Buzău, aduc la cunoștință publică faptul că în ședința
extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău din 08 SEPTEMBRIE 2022 a
fost adoptată următoarea hotărâre cu caracter normativ:

Hotărârea nr. 171/08.09.2022 privind organizarea şi funcţionarea Târgului
;TOAMNA BUZOIANĂ – 2022;.

Persoanele fizice și juridice interesate pot consulta hotărârile menționate mai
sus pe site-ul www.primariabuzau.ro.

PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,
Constantin Toma