Final de proiect pentru reducerea riscurilor de corupție, la Primăria Municipiului Buzău

Primăria Municipiului Buzău a finalizat vineri, procesul de implementare a unui proiect ce a vizat sprijinirea măsurilor pentru prevenirea corupţiei la nivelul instituției, prin consolidarea integrităţii și reducerea vulnerabitităţilor angajaților.

Timp de 14 luni s-au alocat peste 280 de mii de lei pentru creşterea gradului de conştientizare a efectelor corupţiei în rândul personalului din cadrul instituției dar şi al cetăţenilor din Municipiul Buzău.

Proiectul a fost finanţat prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020.,cererea de proiecte POCA/125/2/2( CP1/2017)- din regiunile mai puţin dezvoltate” :

” Unitatea Administrativ -Teritorială Municipiul Buzău, în calitate de beneficiar, anunţă finalizarea proiectului „Consolidarea integrităţii, reducerea vulnerabitităţilor şi a riscurilor de corupţie” cod SIPOCA 427, finanţat prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020, Cererea de proiecte POCA/125/2/2( CP1/2017)-Sprijinirea măsurilor referitoare la prevenirea corupţiei la nivelul autorităţilor şi institutiilor publice locale din regiunile mai puţin dezvoltate”, cod My SMIS118335.

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020 este Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.

Obiectivul general al proiectului a vizat îmbunătăţirea implementării măsurilor de prevenire a corupţiei în UAT Municipiul Buzău, judeţul Buzău, regiunea mai puţin dezvoltată Sud Est, în paralel cu consolidarea cunoştinţelor personalului privind prevenirea corupţiei şi creşterea gradului de conştientizare a efectelor corupţiei în răndul acestora şi al cetăţenilor, conform măsurilor stabilite in Strategia Naţională Anticorupţie 2016 – 2020.

Obiectivele specifice ale proiectului au fost: 1. Consolidatea integrităţii, reducerea vulnerabilităţilor şi a riscurilor de corupţie în cadrul instituţiei prin elaborarea, revizuirea şi simplificarea procedurilor administrative în materie de etică şi integritate.

2.Creşterea eficienţei măsurilor preventive anticorupţie prin îmbunătăţirea/consolidarea capacităţii de autoevaluare periodică, identificarea riscurilor şi vulnerabilităţilor la nivelul instituţiei publice locale.

3.Creşterea gradului de conştientizare a publicului şi societatii civile cu privire la impactul fenomenului corupţiei, prin derularea unei campanii de informare publică, organizarea de dezbateri în plan local şi promovarea bunelor practici anticorupţie; îmbunătăţirea cunoştintelor şi competenţelor unui număr de 25 de persoane din cadrul UAT Municipiul Buzău, personal de conducere şi execuţie din Primărie privind măsurile de prevenire a corupţiei şi a standardelor de integritate.

Rezultatele proiectului au fost:

1.Aplicarea unitară a normelor, mecanismelor şi procedurilor în materie de etică şi integritate în autorităţile şi instituţiite publice;

2.Grad crescut de implementare a măsurilor referitoare la prevenirea corupţiei şi a indicatorilor de evaluare în autorităţile şi instituţiile publice;

3.Grad crescut de implementare a măsurilor referitoare la prevenirea corupţiei şi a indicatorilor de evaluare în autorităţile şi instituţiile publice;

4.Grad crescut de implementare a măsurilor referitoare la prevenirea corupţiei şi a indicatorilor de evaluare în autorităţile şi instituţiile publice;

5.Îmbunătăţirea cunoştintelor şi a compeţentelor personalului din autorităţile şi instituţiile publice în ceea ce priveşte prevenirea corupţiei.

Valoarea totală a proiectului este de 281.613,50 lei, din care 281.613,50 lei reprezintă valoarea totală eligibilă( FSE 239.371,48 tei, fonduri bugetul naţional: 36.609,75 lei, contribuţia eligibilă a beneficiarului: 5632,27 lei).

Durata de implementare a proiectului este de 14 luni, respectiv 03.07.2018 – 02.09.2019

  • Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014- 2020