Două proiecte de hotărâre în şedinţa de îndată a Consiliului Local, programată pentru vineri

Primarul municipiului Buzău convoacă Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţă de îndată pentru vineri, 02 noiembrie 2018, ora 09,00, şedinţă care va avea loc în sediul Consiliului Local al Municipiului Buzău, situat în municipiul Buzău, Piaţa Daciei nr. 1, în Palatul Comunal, etaj 1, sala Stan Săraru (sala 24).

Proiectul ordinii de zi al şedinţei este următorul:
1.- proiectul de hotărâre privind conferirea titlului de “CETĂȚEAN DE ONOARE” unor personalități cu merite deosebite;
2. – proiectul de hotărâre pentru aprobarea dării în administrare către Colegiul Naţional “Mihai Eminescu“, pentru anul școlar 2018-2019, a imobilului situat pe str. Transilvaniei, nr. 134, din municipiul Buzău;
Art. 2.- Secretarul municipiului Buzău va asigura aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei dispoziţii.