Două posturi de inginer la Compania de Apă, scoase la concurs, pe 9 iunie de la ora 11

Compania de Apă S.A. Buzău organizează în data de 09.06.2022, ora 11, un concurs pentru ocuparea a 2 posturi de inginer-cod COR 214203/214205, în cadrul Departamentului Tehnic.

Condiții de participare:
absolvent studii superioare de specialitate(construcții hidrotehnice/instalații în construcții– alimentare cu apa și canalizare sau echivalente); abilități în operarea PC (Autocad, MSOffice);
posesor permis de conducere caf.B;
aviz psihologic; control medical – apt de muncă.

Constituie avantaj:

-experiența profesională de minim 3 ani în proiectarea sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare și asistență tehnică pe perioada de execuție a lucrărilor în conformitate cu prevederile Legii10/1995 privind calitatea în construcții;

autorizație de diriginte de santier pentru domeniile : 6.1 – Lucrări tehnico edilitare și rețele de alimentare cu apă și de canalizare.

Înscrierile la concurs se primesc la Departamentul Managementul Resurselor Umane până în data de 08.06.2022, ora 12.

Pentru informații suplimentare privind organizarea și desfășurarea concursului, văveți adresa la Departamentul Managementul Resurselor Umane(tel 0238720356, int123).

Urmărește-ne pe Google News