Două hotărâri cu caracter normativ, adoptate în ședința C.L.M din 9 septembrie

În şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău din 09 septembrie 2019 au fost adoptate două hotărâri cu caracter normativ după cum urmează:

ROMÂNIA

JUDEŢUL BUZĂU

MUNICIPIUL BUZĂU

– PRIMAR –

Nr. 322/CLM/2019

A N U N Ț P U B L I C

În conformitate cu dispoziţiile art. 198, alin. (2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, în calitate de primar al municipiului Buzău, aduc la cunoştinţă publică faptul că în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău din 09 septembrie 2019 au fost adoptate următoarele hotărâri cu caracter normativ:

Hotărârea nr. 255/09.09.2019 privind prelungirea termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General al Municipiului Buzău aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău, nr. 235/29.10.2009; Hotărârea nr. 257/09.09.2019 pentru modificarea și completarea Regulamentului privind măsuri edilitar-gospodărești, administrarea fondului locativ public și privat și alte măsuri pentru asigurarea ordinii și curățeniei în municipiul Buzău, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 326/16.11.2017.

Persoanele fizice și juridice interesate pot consulta hotărârile menţionate mai sus pe site-ul www.primariabuzau.ro.

PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU, Constantin Toma

EP/FSP ex. 2 17.09.2019