DISPOZITIE Privind convocarea Consiliului local Pogoanele in sedinta de indata pentru data de 3 august 2018, orele 9.30

Primarul orasului Pogoanele, judetul Buzau, convoca in sedinta de indata Consiliul local al orasului Pogoanele, pentru data de 03 august 2018, orele 9.30 . Lucrarile sedintei se vor desfasura in sala de sedinte a Primariei orasului Pogoanele.

Art.2. Ordinea de zi a sedintei este urmatoarea:
1. Proiect de hotarare pentru aprobarea modificarii si completarii Hotararii Consiliului
local al orasului Pogoanele nr. 32 din 30.07.2018 privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Pogoanele in adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Compania de Apa SA Buzau in vederea exercitarii drepturilor de actionar la sedinta din 6 august 2018 cu reluare in 7 august 2018.

Art.3. Secretarul orasului Pogoanele, va comunica prezenta dispozitie persoanelor si institutiilor interesate .

Primar,
Ing. Dumitrascu Florin