CONVOCARE Șapte proiecte de hotărâri importante în ședința ordinară a Consiliului Local Pogoanele

Potrivit Dispoziției semnate de Primarul Dumitrascu Florin, se convoca in sedinta ordinara Consiliul local al orasului Pogoanele, pentru data de 30 mai 2018, orele 12.00. Lucrarile sedintei se vor desfasura in sala de sedinte a Primariei orasului Pogoanele.

Art.2. Ordinea de zi a sedintei este urmatoarea :
1. Proiect privind aprobarea achitarii cotizatiei anuale, in suma de 5000
lei, a orasului Pogoanele catre Grupul de Actiune Locala “Ecoul Campiei Buzaului”.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico economici “Construire
si dotare Centru Recreativ sat Caldarasti, oras Pogoanele, judetul Buzau”.
3. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico economici “Construire
si dotare Centru Recreativ oras Pogoanele, judetul Buzau”.
4. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico economici “Construire
blocuri sociale oras Pogoanele, judetul Buzau”.
5. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico economici “Construire
si dotare Gradinita cu Program Normal sat Caldarasti, oras Pogoanele, judetul Buzau”.
6. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico economici
“Modernizare drumuri locale in localitatea Caldarasti, oras Pogoanele, judetul Buzau”.
7. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico economici
“Modernizare drumuri locale in localitatea Pogoanele, judetul Buzau”.
8. Probleme curente si diverse .
Art.3. Secretarul orasului Pogoanele, va comunica prezenta dispozitie persoanelor si
institutiilor interesate .