Consiliul local se întrunește în ședință ordinară, de la ora 10

Consiliul Local al Municipiului Buzău este convocat în şedinţă ordinară, pentru vineri, 07 august 2020, de la ora 10,00, şedinţă care se va desfășura prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare, după cum.urmează: