Consiliul local Pogoanele, convocat în ședință ordinară pentru data de 31 iulie 2019

Primarul orașului Pogoanele, județul Buzău, convocă în ședință ordinară Consiliul local al orașului Pogoanele, pentru data de 31 iulie 2019, orele 9.00. Lucrările ședinței se vor desfășura în sala de ședințe a Primăriei orașului Pogoanele.

        Art.2. Ordinea de zi a ședinței este următoarea:

  1. Prezentarea raportului de activitate aferent semestrului I 2019 desfășurat de Biroul de Asistență socială.

Prezintă: șef birou – Ștefan Ion

  1. Prezentarea raportului de activitate aferent trimestrului II al a.c.

desfășurată de Biroul de asistență sociala.

Prezintă: șef serviciu – Răileanu Marius

 

  Art.3. Secretarul general al orașului Pogoanele, va comunica prezenta

dispoziție persoanelor și instituțiilor interesate.